Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy . SPRAWDŹ ODPOWIEDZI.

Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy . SPRAWDŹ ODPOWIEDZI.

Jak zdać maturę z matematyki? - Plansze i zadania interaktywne za darmo!

Jak Zdać Maturę z Matematyki

W lasach jednej z wysp Archipelagu Bergamutów żyją trzy rodzaje zwierząt: sarny, wilki i lwy. Wilki zjadają sarny, lwy zjadają zarówno sarny jak i wilki. Gdy wilk zje sarnę, zmienia się w lwa. Gdy lew zje sarnę zmienia się w wilka, a gdy zje wilka, zmienia się w sarnę. Początkowo na wyspie było 17 saren, 55 wilków i 6 lwów. Jaka jest NAJWIĘKSZA możliwa liczba zwierząt, które mogą pozostać na tej wyspie w sytuacji, gdy ŻADNE ZWIERZĘ NIE MOŻE ZJEŚĆ INNEGO?

W lasach jednej z wysp Archipelagu Bergamutów żyją trzy rodzaje zwierząt: sarny, wilki i lwy. Wilki zjadają sarny, lwy zjadają zarówno sarny jak i wilki. Gdy wilk zje sarnę, zmienia się w lwa. Gdy lew zje sarnę zmienia się w wilka, a gdy zje wilka, zmienia się w sarnę. Początkowo na wyspie było 17 saren, 55 wilków i 6 lwów. Jaka jest NAJWIĘKSZA możliwa liczba zwierząt, które mogą pozostać na tej wyspie w sytuacji, gdy ŻADNE ZWIERZĘ NIE MOŻE ZJEŚĆ INNEGO?

Teoretyczna częstość występowania i prawdopodobieństwo w rzutach symetrycznymi…

Sześcienne symetryczne kostki do gry - suma oczek

W działaniach na liczbach rzeczywistych wykorzystujemy: 1. Usuwanie liczby zespolonej z mianownika ułamka poprzez jej sprzężenie. 2. Potęgowanie liczb zespolonych wzorem de Moivre'a. 3. Pierwiastkowanie liczb zespolonych ze wzoru na pierwiastki stopnia n-tego.

W działaniach na liczbach rzeczywistych wykorzystujemy: 1. Usuwanie liczby zespolonej z mianownika ułamka poprzez jej sprzężenie. 2. Potęgowanie liczb zespolonych wzorem de Moivre'a. 3. Pierwiastkowanie liczb zespolonych ze wzoru na pierwiastki stopnia n-tego.

Oblicz wartość liczby A.

Oblicz wartość liczby A.

Zagadka arytmetyczna Wiedząc, że: a^2 + a(b+c) = 6 b^2 + b(a+c) = 12 c^2 + c(a+b) = 18 Wyznacz wartość wyrażenia (a+b+c)^2

Zagadka arytmetyczna Wiedząc, że: a^2 + a(b+c) = 6 b^2 + b(a+c) = 12 c^2 + c(a+b) = 18 Wyznacz wartość wyrażenia (a+b+c)^2

Równania okręgów Jakie to liczby?

Równania okręgów Jakie to liczby?

Znaleźć błąd w rozumowaniu lub uznać za prawidłowe.

Znaleźć błąd w rozumowaniu lub uznać za prawidłowe.

Algorytm zamiany ułamków dziesiętnych okresowych na ułamki zwykłe bez stosowania zbieżności szeregu geometrycznego.

Algorytm zamiany ułamków dziesiętnych okresowych na ułamki zwykłe bez stosowania zbieżności szeregu geometrycznego.

Równanie ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0, gdzie a≠0 nazywamy równaniem zwrotnym (symetrycznym) i rozwiązujemy dzieląc obie strony równania przez x^2, a następnie stosując podstawienie t=(x+1/x).

Równanie ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0, gdzie a≠0 nazywamy równaniem zwrotnym (symetrycznym) i rozwiązujemy dzieląc obie strony równania przez x^2, a następnie stosując podstawienie t=(x+1/x).

Największy wspólny dzielnik NWD liczb naturalnych a i b to taka liczba naturalna, która jest największa spośród wszystkich dzielników liczb a i b, oznaczamy ją symbolem NWD(a, b). Najmniejsza wspólna wielokrotność NWW liczb naturalnych a i b to taka liczba naturalna, która jest podzielna przez każdą z liczb a i b, oznaczamy ją symbolem NWW(a, b). Korzystając z podanego algorytmu wyznacz NWD(315,588) i NWW(315,588).

Największy wspólny dzielnik NWD liczb naturalnych a i b to taka liczba naturalna, która jest największa spośród wszystkich dzielników liczb a i b, oznaczamy ją symbolem NWD(a, b). Najmniejsza wspólna wielokrotność NWW liczb naturalnych a i b to taka liczba naturalna, która jest podzielna przez każdą z liczb a i b, oznaczamy ją symbolem NWW(a, b). Korzystając z podanego algorytmu wyznacz NWD(315,588) i NWW(315,588).

Trójkąt Pascala ma bardzo wiele ciekawych własności. Z każdego wiersza trójkąta Pascala można obliczyć naturalne potęgi liczby 11, gdzie do potęgi czwartej wartości naturalnych potęg liczby 11 są bezpośrednio wpisane w każdym wierszu jako cyfry wartości tych potęg.

Trójkąt Pascala ma bardzo wiele ciekawych własności. Z każdego wiersza trójkąta Pascala można obliczyć naturalne potęgi liczby 11, gdzie do potęgi czwartej wartości naturalnych potęg liczby 11 są bezpośrednio wpisane w każdym wierszu jako cyfry wartości tych potęg.

Wyznacz wszystkie możliwe rozwiązania równania z wartością bezwzględną w zbiorze liczb rzeczywistych. Find all possible solutions equation in the real numbers for x = ?

Wyznacz wszystkie możliwe rozwiązania równania z wartością bezwzględną w zbiorze liczb rzeczywistych. Find all possible solutions equation in the real numbers for x = ?

Pinterest
Search